RFID

به مجموعه ای از فناوری ها که در آن برای شناسایی افراد و اشیاء از امواج رادیویی استفاده می گردد RFID گفته می شود. RFID با استفاده از ارتباطات مبتنی بر فرکانس های رادیویی امکان شناسایی ، ردیابی و مدیریت خودکار اشیاء ، انسان و حیوانات را فراهم می نماید. عملکرد RFID وابسته به تگ و کدخوان است که جهت برقراری ارتباط بین یکدیگر از امواج رادیویی استفاده می نماید.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 14 بازدید